Leczenie uzależnień toruń

Jak wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać różnorodne postaci. Przeważnie napotykanym uzależnieniem jest uzależnienie od papierosów. Posiada ono negatywne skutki zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste a także inne toksyny – w szczególności formaldehyd a także amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc a przy tym krtani, oraz do rozwoju miażdżycy; na dodatek palacze często doznają udarów niedokrwiennych mózgu a także zawałów serca), jednakże jest ono także najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem działania w życiu a przy tym w społeczeństwie, dlatego, że nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim po wielokroć napotykanym nałogiem jest nałóg alkoholowy. Ma on nie tylko ujemne skutki w sprawie zdrowotnej (szkodzi w szczególności na wątrobę – nadużywanie alkoholu prowadzi do jej marskości), ale również znacznie komplikuje osobie uzależnionej działanie w życiu codziennym. Nałóg prowadzi wielokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do utraty pracy. Pijakom nie są obce również kłopoty rodzinne – ich małżonkowie oraz dzieci niejednokrotnie nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim zaś uzależnieniem jest narkomania. Osoby uzależnione od narkotyków w wielu przypadkach funkcjonują jeszcze gorzej aniżeli alkoholicy. W obydwu wypadkach w wielu przypadkach wymagane jest zlokalizowanie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a w dodatku podanie go detoksykacji, czyli odtruciu. Jest to przebieg tyczący się tylko i wyłącznie uzależnienia fizycznego polegający na wyeliminowaniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu a przy tym nie może być uważana jako proces terapeutyczny. Leczenie uzależnień opiera się na metodach psychologicznych, wśród których wyznacza się psychoterapię osobistą bądź grupową, reprogramming, hiponterapię oraz psychoedukację. Leczenie ma na celu też resocjalizację osoby uzależnionej i jej reedukację oraz ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie prowadzi doktor psychiatra przy współpracy z psychologiem albo psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależy w szczególności od nastawienia oraz zaangażowania pacjenta. Osoby umiejscowione w ośrodkach leczenia uzależnień obowiązkowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak faktycznie nie chcą wyjść z nałogu, w wielu przypadkach powracają do dawnego stylu życia przy pierwszej możebnej okazji – szczególnie jeżeli po zakończeniu leczenia zawracają do otoczenia, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z wykreśleniem z lokalnego społeczeństwa.

0 Response to “Leczenie uzależnień toruń ”

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.